Реалізація наукового співробітництва між науковими установами: Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, директор О.М.Топузов; Інститутом психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, директор С.Д.Максименко, та Немішаївським фаховим коледжем Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор В.І.Альохін. Здійснюється науково-дослідна робота за темою «Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності та розвиток компетентностей конкурентоздатності особистості у швидкозмінних умовах», науковий керівник – В.П.Чудакова, відповідальна за НД на базі НФК НУБіП України  – О.П.Вергелес, Н.М.Українець. 11.04.2024 р. відбулося засідання групи експертів – відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання», завідуючий Дяченко Петро Іванович, у рамках якого здійснено експертизу «стану організаційно-інноваційного середовища закладу».