Практика студентів є однією із основних форм навчального процесу, спрямованих на формування і виховання висококваліфікованих фахівців.
Мета виробничої практики полягає у підготовці студентів до самостійної роботи на виробництві, як технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва.
У період практики студенти на основі глибокого вивчення і аналізу роботи
підприємств, набуття виробничих і організаційних навичок та оволодіння сучасними методами праці закріплюють теоретичні знання, одержанні в процесі навчання.
10 травня 2024 р. на відділенні “Технології харчового виробництва” відбувся розподіл на виробничу практику студентів ОПП Технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
Студенти отримали направлення на бази практик відповідно до підписних угод, завідувачем навчально-виробничою практикою Володимир Цах був проведений інструктаж з охорони праці, а також студенти отримали роз’яснення щодо заповнення звітної документації.