Практичне навчання здобувачів освіти коледжу є важливою складовою освітнього процесу. Метою є закріплення та поглиблення знань,
отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь і навичок з обраної спеціальності для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних виробничих та ринкових умовах.
Так, 05 квітня 2024р студентам групи ХТ-31 спеціальності Харчові технології ОПП Зберігання, консервування та переробка молока було проведено розподіл на технологічну практику у кращих діючих підприємствах харчової промисловості різних форм власності, що використовують ефективні методи організації праці, характер роботи яких дає можливість реалізувати освітньо-професійну програму.
Таким чином, залучення наших студентів до умов виробничої діяльності створює можливості для майбутньої успішної кар’єри, оскільки підготовлені фахівці за спеціальністю Харчові технології затребувані на ринку праці. Завідувач навчально-виробничою практикою, Цах В. В., закцентував увагу на важливості технологічної практики, як одної з компонент освітнього процесу. Провідним інженером з охорони праці Хоменком П. П. було проведено інструктаж з техніки безпеки. Завідувач відділення ТХВ Латушко Ю. В. наголосила на своєчасному оформленні звітної документації. Бажаємо нашим студентам набути нових практичних вмінь та навичок під час проходження практики.