Циклова комісія соціальної роботи та фінансово-економіччних дисциплін

Склад циклової комісії:

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Аграрний бізнес» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії:  Білан Юрій Борисович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Бадюк Любов Анатоліївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Величко Наталія Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Добронецька Тетяна Броніславівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Кищук Олена Іванівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Майстренко Ірина Володимирівна – викладач, спеціаліст.

Цах Людмила Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії .

Шусть Василь Володимирович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук.

Ушеренко Наталія Русланівна – викладач, спеціаліст.

Савченко Юлія Миколаївна – викладач, спеціаліст.

Бойчук Владислав Вячеславович – викладач, спеціаліст.

Основним завданням циклової комісії соціальної роботи та фінансово-економічних дисциплін є всебічний розвиток особистості здобувачів освіти та формування пізнавального інтересу до спеціальності. Викладачі постійно працюють над розвитком інтелектуальних і творчих здібностей студентів та підвищенням рівня компетентностей.

Проблема, над якою працює циклова комісія з соціальної роботи та фінансово-економічних дисциплін:
«Підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів, виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції».

Викладачі циклової комісії:
-орієнтують студентів на високу активність як на заняттях, так і в позааудиторний час;
-спонукають до колективної та самостійної діяльності;
-забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;
-втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;
-створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.
 Викладачі впроваджують у освітній процес:
– інтерактивні методи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, диспути, творчі зустрічі; метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод
проектів;
-мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.
  Педагогічні працівники активно працюють над:
-покращенням навчально-методичних комплексів з дисциплін;
-зростанням педагогічної майстерності;
Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство висококваліфікованими та конкурентноспроможними фахівцями.

ck_efs1
ck_efs2
ck_efs3
ck_efs4