Циклова комісія аграрних дисциплін

Склад циклової комісії:

Теоретичну і практичну підготовку студентів відділення «Аграрний бізнес» забезпечують викладачі  циклової комісії:

Голова циклової комісії Білан Юрій Борисович – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Бадюк Любов Анатоліївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Величко Наталія Миколаївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Добронецька Тетяна Броніславівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Кищук Олена Іванівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Майстренко Ірина Володимирівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Цах Людмила Миколаївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Шусть Василь Володимирович – викладач, кандидат педагогічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Ушеренко Наталія Русланівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Савченко Юлія Миколаївна викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Бойчук Владислав Вячеславович – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

ck_ahro (4)
ck_ahro (12)
ck_ahro (13)
ck_ahro (18)

Основним завданням циклової комісії соціальної роботи та фінансово-економічних дисциплін є всебічний розвиток особистості здобувачів освіти та формування пізнавального інтересу до спеціальностей в освітньому процесі. Викладачі постійно працюють над розвитком інтелектуальних і творчих здібностей студентів та підвищенням рівня компетентностей.
Проблема, над якою працює циклова комісія з соціальної роботи та фінансово-економічних дисциплін: «Підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів,  виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції».

Викладачі циклової комісії:

  • орієнтують студентів на високу активність як на заняттях, так і в позааудиторний час; 
  • спонукають до колективної та самостійної діяльності;
  • забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;
  • втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців; 
  • створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

Викладачі впроваджують у освітній процес:

  • інтерактивні методи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, диспути, творчі зустрічі;
  • метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;
  • мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

Педагогічні працівники активно працюють над:

  • покращенням навчально-методичних комплексів з дисциплін;
  • зростанням педагогічної майстерності.

Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство висококваліфікованими, культурними та патріотичними фахівцями.

ck_ahro (3)
ck_ahro (5)
ck_ahro (8)
ck_ahro (10)