Підготовка сучасного фахівця передбачає не тільки формування професійних знань, умінь, навичок, необхідних в практичній діяльності, а і виховання всебічно розвиненої особистості – інтелігентної, творчої, здатної адаптуватися до різних спеціальних умов, яка володіє внутрішньою культурою, ерудицією, гнучкістю, мобільністю на ринку праці, здатна навчатися впродовж життя, бути успішною і в будь – якій ситуації досягати бажаних результатів. Активність, самостійність, творчість, комунікабельність, толерантність, ерудиція – ці риси особистості є найважливішими на сучасному етапі історичного розвитку.
22 травня 2024 року викладачі Висогурська Т.І., Кузнецова С.В., Криворучко Я.С. і Шепелюк Л.М. провели турнір з природничих наук для студентів першого курсу.
Метою проведення турніру було формування у студентів компетентностей в природничих науках і технологіях, екологічної, соціальної і громадянської компетентностей.
Учасники турніру успішно подолали три раунди, показали здатність працювати в колективі, глибокі знання з природничих дисциплін.
Інтелектуальна боротьба між студентами була завзятою, веселою та емоційною.
За результатами кількох інтелектуальних боїв у фіналі грали 2 кращі команди – «Ветеринари» та «Механіки», які посіли відповідно 1-ше і 2-ге місця. 3-тє місце – за командою «Агрономи і Електрики».
Бажаємо усім бути наполегливими у навчанні, оскільки саме розвинений інтелект є головною умовою успішності у майбутній професії !!!
Циклова комісія природничо – математичних дисциплін
та інформаційних технологій